dimecres, 19 de desembre de 2012

Integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics


L’altre dia varem treballar el tema 5 del temari: Integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics. Aquesta vegada, en comptes d’explicar i treballar el tema punt per punt, ho varem fer d’una altre manera; treballar-lo a través d’un rol playing amb les companyes. Ens varem dividir en tres grups i cada un dels grups corresponia a un col·lectiu diferent: col·lectiu de mestres, col·lectiu de govern i col·lectiu d’equip directiu.

Cada un d’aquets grups tenia que defensar la seva postura contestant un seguit de preguntes sobre el perquè volíem integrar les TIC a dins el sistema educatiu, de quina manera ho volíem fer, quins recursos necessitaven,...

Els tres punts de vista:
-         Col·lectiu de mestres: els mestres són els que realment viuen el dia a dia amb els infants, la qual cosa això fa que vegin quina és la realitat que els envolta, del temps que disposen, les necessitats dels infants, recursos que necessiten per enriquir els processos d’ensenyament,... Es suposa que ells volen el millor pels infants, de manera que ells demanen a l’equip directiu el que necessiten.

-         Col·lectiu de l’equip directiu: aquesta postura és semblant a la dels mestres. Però així i tot aquesta postura és la que està enmig de les altres postures (mestres i govern) ja que aquestes són les que reben les demandes dels mestres i al mateix temps estan davant unes imposicions i exigències que imposa el govern. Per dir-ho d’una manera, és la que rep pels dos costats.

-         Col·lectiu del govern: aquets imposen, exigeixen, redueix i suprimeix als centres unes condicions, les quals moltes no corresponen a la realitat. El problema d’aquesta postura és que aquet col·lectiu no viu al dia a dia a dins d’un centre, la qual no coneix la realitat que ens envolta. Tot i això aquets són els que tenen el poder, la qual cosa fa que els altres col·lectius tinguin que aplicar-ho.

En definitiva, els tres col·lectius van lligats entre ells ja que tots depenen de tots. Ha estat un gran debat, ja que hem pogut observar i treballar els tres punts de vista; com a mestres, equip directiu i govern. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada